de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Bodemsaneringen

Indien u een sanering moet uitvoeren i.v.m. bouw- of uitbreidingswerkzaamheden kunt u bij de Waard terecht voor het complete verhaal. We voeren deze werkzaamheden uit onder het BRL 7001 certificaat. Dit houdt in dat we werken volgens de wettelijke regelgeving, richtlijnen en milieukundige eisen die zijn opgesteld door de overheid.

Onze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold in saneringen en veiligheid, tevens worden ze door de arbo gekeurd zodat we op een verantwoorde manier de sanering voor u kunnen uitvoeren.

De Waard Transport & Overslag b.v. kan voor u de afvoer van de verontreinigde grond op zich nemen en deze storten bij de erkende verwerkingslocaties.