de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Activiteiten

GRONDVERZET

Met onze rupskranen en dumpers verzetten we jaarlijks voor overheden, projectontwikkelaars en bouwondernemingen vele vrachten grond. Dit voor de aanleg van natuurgebieden, voorbelastingen en bouwkuipen. Door de inzet van GPS besturingen op het materieel word het grondwerk uiterst nauwkeurig uitgevoerd. Op de computer worden de ontgravingdieptes ingelezen en overgezet op het gravend materieel, deze zien op een scherm in de cabine de niveaus van ontgravingen of ophoging.    lees meer…


WEGENBOUW

De wegen waar we over rijden met onze auto’s zijn uitgevoerd in verschillende materialen, waaronder asfalt, beton en elementverhardingen. De Waard heeft de kennis en kwaliteit in huis om deze type wegen te realiseren. Maar ook voor de verharding rondom uw kantoor of bedrijfhal bent u aan het goede adres, we verzorgen voor u het ontwerp, de berekeningen en de uitvoering. De materialen, bijvoorbeeld betonklinkers, worden indien mogelijk machinaal aangebracht conform de wettelijke arbo-regeling.    lees meer…


WATERBOUW

Het water speelt een belangrijke rol in Nederland voor de logistiek, natuur en recreatie. Maar niet alleen hiervoor, we moeten ons land ook beschermen voor overstromingen en stormen. Wij als de Waard houden ons bezig met de aanleg en beheer van deze watergebieden, bijvoorbeeld door het aanlegen van dijken, aanbrengen van stalen/houten beschoeiingen en baggeren van watergangen.
In de loop van de jaren hebben we al diverse projecten uitgevoerd van stadsvijvers tot de realisatie van stormbrekers van stortsteen.   lees meer… 


wIMG_8254


ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

In Nederland bevind zich onder de grond een net van kabels en leidingen, deze zorgen voor de transport van ondermeer gas, water en elektra. Bij de Waard hebben we de kennis en het materieel in huis om deze ondergrondse leidingen te leggen, deze variëren van (drinkwater)distributieleidingen van wel 3 meter doorsnede tot leidingen van enkele centimeters. Tevens voeren wij voor overheden en bouwondernemingen de realisatie en renovatie uit van rioleringstelsels voor de afvoer van het vuilwater en hemelwater van straten en woningen.   lees meer…


MILIEU

Als bedrijf zijn we gecertificeerd conform de BRL7001 betreffende water- en bodemsaneringen. Dit houdt in dat we werken volgens de wettelijke regelgeving, richtlijnen en milieukundige eisen. De sanering en de afvoer- en stortwerkzaamheden van de vervuilde grond of bagger wordt uitgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit. Voor u kunnen we de gehele sanering uitvoeren van onderzoek tot de eindevaluatie. Het in te zetten materieel bevat overdrukcabines en de transportvoertuigen vloeistofdichte bakken. Het personeel is opgeleid voor de saneringswerkzaamheden en zorgen voor een accurate en veilige afhandeling van uw projecten.    lees meer…


wVerkleind 1


SLOOPWERK

Oude woonwijken, vervallen bedrijfspanden of door brand verwoeste woningen kunnen wij voor u slopen. Bij de Waard kiezen we voor een veilige en milieuvriendelijke aanpak en daarbij een voor u zo’n laag mogelijk kosten verlies. De vrijgekomen materialen uit de sloop worden gerecycled en enkele producten zoals beton worden weer hergebruikt als fundatie onder de wegen. De Waard kiest voor een duurzaam beleid en daarom streven wij naar een zo groot mogelijk hergebruik van het vrijgekomen sloopafval.    lees meer…


DESIGN & CONSTRUCT

Het ontwerpen en berekenen van inrichtingsplannen voor woonwijken en bedrijventerreinen of terreininrichtingen rondom bedrijfspanden is een sterk groeiende tak binnen de Waard. We verzorgen de tekeningen, bestekken en berekeningen voor de diverse onderdelen zodat er een totaal pakket van initiatief tot de beheerfase kan worden aangeboden. Dit zal voor veel opdrachtgevers een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.    lees meer…


VERHUUR

Het verhuren van diverse grondverzet machines ( zie materieellijst ) en van draglineschotten en rijplaten.
Bel voor informatie naar vestiging Zeewolde of vraag deze per mail aan.