de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Duurzaamheid

CO2-PRESTATIELADDER

Een woord vooraf:
Terugdringen van energieverbruik en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. De Waard grondverzet en de Waard Transport & Overslag zijn zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.

Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en CO2-verbruik, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door de Waard een inventarisatie uitgevoerd (CO2 Emissie-inventarisatie) en is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO2-emissie te reduceren. De uitwerking daarvan treft u in het Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan (2019-2022) denken wij een reductie in 2022 bereikt te hebben van 4,8%. Deze 4,8% wordt bereikt door binnen scope 1, omdat er geen emissie meer is in scope 2. Voor trede 5 zijn er tevens doelstellingen gesteld voor de scope 3 emissie: < 1,6% in 2022

Rapporterende organisaties: Deze CO2-wiki omvat de Carbon Footprint en bijbehorende analyses van de Waard Grondverzet en de Waard Transport & Overslag. Deze twee werkmaatschappijen vallen samen onder de holding BW Groep b.v..
Waar in verslagen beide werkmaatschappijen wordt bedoeld, wordt dit dan ook aangegeven als ‘de Waard’

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2019

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2019-1

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2018

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2017

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2016

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2015

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2014

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2013

3.A.1 – Carbon Footprint – De Waard – 2012

3.A.1 – CO2 Emissie-inventarisatie – De Waard – Rapport 2018

3.B.1 – 4.B.1 – 5.B.1 – Energie Management Actieplan – 2019-2022

3.C.2 – Communicatieplan – de Waard – 2019

3.D.1 – 3.D.2 – Deelname initiatieven _ versie 2019

3.C.1 – Nieuwsbrief 13 – Maart 2020

3.C.1 – 4.B.2 – Nieuwsbrief 12 – Juli 2019

CO2-nieuwsbrief maart 2018

CO2-nieuwsbrief augustus 2017

CO2-nieuwsbrief maart 2017

Co2 certificaat – trede 5

Als publiekelijk reductieprogramma committeert de Waard zich volledig aan het programma ‘Het nieuwe draaien’, als onderdeel van de Green Deal en welke wordt uitgedragen door de BMWT.

5.C.1 Publiekelijk gecommitteerd aan een CO2-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO:

 

Wij hopen met het behalen van deze CO2-Prestatieladder dat alle betrokkenen bij onze onderneming zich bewust worden van de CO2-uitstoot en hoe wij deze eventueel kunnen gaan verminderen.

Informatie is tevens te vinden op ons deel op de website van SKAO

 

 


MILIEU, MVO EN DUURZAAM BOSBEHEER

Door het investeren in een nieuw en modern machinepark houden wij onze materieel schoon en voldoen deze aan de nieuwste milieukundige eisen. De machines worden jaarlijks gekeurd en onderhouden in de werkplaats zodat we met goed materieel aan de uitvoering van een project kunnen beginnen.

Ook op maatschappelijk vlak houdt de Waard zich bezig in de samenleving, dit door het sponsoren van activiteiten, vakbladen en sportverenigingen. Door deze “investeringen” in de plaatselijke gemeentes maar ook daarbuiten houden wij er een goed contact met de mensen aan over.

De Waard geeft ook een bijdrage aan het behoud van (tropische) bossen, dit door het behaalde FSC®-certificaat (code CU-COC-814302, Licentie FSC-C081711). Met dit certificaat staan wij voor een duurzaam bosbeheer, dit realiseren wij door de aankoop van FSC®-producten voor bijvoorbeeld houten beschoeiingen of speeltoestellen.

 w w w