de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Projecten

Realisatie Inrichtingsmaatregelen Drents-Friese Wold

Rondom buurtschap "Oude Willem" (grens Friesland-Drenthe) ligt het natuurreservaat Drents-Friese Wold. Voor Prolander, in opdracht van de Provincie Drenthe, zijn wij in dit gekenmerkte gebied bezig met de realisatie van verschillende ...

Aanleg Duurzame oevers Flevopolder

In de Flevopolder zijn wij na de bouwvakvakantie begonnen met de aanleg van duurzame oevers voor het Waterschap Zuiderzeeland. Zo worden er aan de Spiektocht, Oldebroekertocht en Alikruiktocht de taluds hersteld ...

Realisatie Reidmarroute

Voor de Provincie Fryslân en de Gemeente Súdwest-Fryslân zijn wij volop bezig met de realisatie van de Reidmarroute te Westhem en omgeving. Deze vaarroute, vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega, ...

Bouwrijpmaken Emmelhage fase 2a te Emmeloord

Voor de Gemeente Noordoostpolder zijn wij begonnen met het project; "Bouwrijpmaken Emmelhage fase 2a noordoost " te Emmeloord. Wanneer de cunetten ontgraven zijn, en aangevuld met zo'n 30.000 M3 zand, zullen wij ...

Baanverdubbeling A6 Almere

In opdracht van Parkway6 gaan wij van januari 2017 tot eind 2019 de grondwerkzaamheden uitvoeren voor de verbreding van de A6 van Almere Haven tot Almere Buiten. Dit is over ...

Gemaal Schardam

In Noord-Holland tussen Hoorn en Volendam zijn wij nabij het plaatsje Schardam bezig met de realisatie van een nieuw gemaal in de bestaande dijk van het Markermeer. Als eerst hebben ...

Sloopwerk school Assen

In opdracht van een bouwbedrijf slopen wij de oude Nassau College in Assen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe modern schoolgebouw wat al reeds voor een deel naast het ...

De Drie Pollen Sneek

Nabij onze vestiging in Sneek zijn we voor Wetterksip Fryslan bezig met het ophogen van de kades nabij het gebied de Drie Pollen. Hier zullen we in de periode van ...

Herinrichting Lemsterhoek te Urk

Voor de gemeente Urk zijn we vorig jaar begonnen met het vervangen van de riolering op het bedrijventerrein Lemsterhoek. Het bestaande riool wordt hier vervangen door PE wikkelbuizen met een ...

Lepelaarplassen

In de Lepelaarplassen gaan we voor Stichting Het Flevo-Landschap een onderhoudskade aanleggen door het natuurgebied heen. Het complete uitvoeringsontwerp hebben we in eigen beheer uitgevoerd, hier vallen de berekeningen, tekeningen, ...

Kadeverbetering Gaastmeer

Voor het Wetterskip Fryslan gaan we de kades ophogen langs en nabij het Gaastmeer, het werk zal in fases worden uitgevoerd in de periode van augustus tot medio juni 2015. ...

ROC Friese Poort te Drachten

Voor de ROC Friese Poort gaan we in de periode van begin 2014 tot eind 2016 de aanleg vezorgen van het buitenterrein van de ROC in Drachten. Vooruitlopend op de ...

Windmolenpark Enercon te Urk

Voor de Duitse onderneming Enercon zijn wij begin dit jaar gestart met de aanleg van bouwwegen voor het hoogste windmolenpark van Nederland. Over deze bouwwegen zullen uiteindelijk de windmolens worden aangevoerd en ...

Wellerwaard

In de gemeente Noordoostpolder zijn we december 2012 begonnen met de aanleg van een zwem- en natuurplas met een diepte van ca. 8 meter. Deze plassen zijn op diepte gemaakt ...

Waterberging en natuurontwikkeling Wetering Oost en West

In de Wetering Oost en West gelegen in de buurt van Steenwijk zijn wij voor het Dienst Landelijk Gebied bezig met het ontwerp en de aanleg van een waterberging en ...

Raadhuisplein Drachten

In 2012 zijn we in Drachten begonnen met het ontgraven van de nieuw te maken parkeerkelder van het Raadhuisplein. Voordat kon begonnen met het graafwerk is er door de Waard ...

Tramdijk-Oost te Lemmer

Voor de bouwvak van 2010 hebben we via een openbare aanbesteding het project Tramdijk-Oost te Lemmer aangenomen. Het is een langdurig werk dat tot medio eind 2016 zal duren. In 2010-2011 ...