de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Duurzaamheid

CO2-PRESTATIELADDER

De Waard Grondverzet b.v. en de Waard Transport & Overslag b.v. heeft inmiddels de trap beklommen van CO2-prestatieladder en staat momenteel op niveau 3. Dit kon in een korte tijd behaald worden omdat de Waard zich al in de organisatie en in zijn inversteringen in het machinepark ingericht had op de steeds grotere vraag van de opdrachtgevers naar een steeds duurzamer en milieuvriendelijker manier van uitvoering.

CO2-certificaat

CO2-nieuwsbrief maart 2017

CO2-nieuwsbrief augustus 2016

CO2-nieuwsbrief september 2015

CO2-nieuwsbrief april 2014

CO2-nieuwsbrief september 2013

CO2-nieuwsbrief augustus 2013

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren het eigen energiegebruik en CO2-emissie te kennen en te verminderen. Dit kan een voordeel opleveren  bij   aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Verder willen wij met het behalen van deze CO2-Prestatieladder bereiken dat onze onderneming zich bewust wordt van de CO2-uitstoot en hoe wij deze eventueel kunnen gaan verminderen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het “Nieuwe Draaien”. De komende tijd gaan wij bekijken hoe wij als onderneming hieraan invulling kunnen gaan geven. Dit kunt u straks gaan lezen in onze volgende nieuwsbrief.

CO2 Wikipagina


MILIEU, MVO EN DUURZAAM BOSBEHEER

Door het investeren in een nieuw en modern machinepark houden wij onze materieel schoon en voldoen deze aan de nieuwste milieukundige eisen. De machines worden jaarlijks gekeurd en onderhouden in de werkplaats zodat we met goed materieel aan de uitvoering van een project kunnen beginnen.

Ook op maatschappelijk vlak houdt de Waard zich bezig in de samenleving, dit door het sponsoren van activiteiten, vakbladen en sportverenigingen. Door deze “investeringen” in de plaatselijke gemeentes maar ook daarbuiten houden wij er een goed contact met de mensen aan over.

De Waard geeft ook een bijdrage aan het behoud van (tropische) bossen, dit door het behaalde FSC®-certificaat (code CU-COC-814302, Licentie FSC-C081711). Met dit certificaat staan wij voor een duurzaam bosbeheer, dit realiseren wij door de aankoop van FSC®-producten voor bijvoorbeeld houten beschoeiingen of speeltoestellen.

 w w w