de Waard bv

" voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein "

Kwaliteit

ISO 9001Onze organisatie streeft naar een kwalitief goed product, hierom zijn wij gecertificeerd conform de ISO 9001 norm. Deze norm staat voor een gestructureerde manier van kwaliteitsmanagement ( zorg, beheersing en borging ) en zorgt voor een beheersbaar en goed proces van de werkzaamheden buiten en binnen.


VCA **
Verantwoord en veilig werken is een belangerijk aspect in de civieletechniek, daarom zijn wij als organisatie gecertificeerd voor de norm VCA**. Dit certificaat staat voor de veiligheid op de werkplaats maar ook op kantoor. Door onze medewerkers regelmatig op cursus en bijscholing te sturen houden wij als bedrijf onze veiligheid en die van u op een hoog niveau.


Bodem saneringen
Als bedrijf zijn wij gecertificeerd voor het uitvoeren van bodem- en watersaneringen. Dit cerificaat beschrijft de procesbesturing en realisatie bij het uitvoeren van de saneringen, o.a. het opstellen van een saneringsplan, logboeken en bijhouden van grondstromen. Dit alles wordt dan uitgevoerd conform het Besluit bodemkwaliteit.


Erkend leerbedrijf
Om de toekomst te waarborgen in de civielesector zetten wij ons in voor het begeleiden en opleiden van scholieren. Wij hebben goede en directe contacten met de regionale opleidingen en hebben reeds al vele jongeren begeleid naar een baan in de civieletechniek.De Waard is inmiddels ook gecertificeerd voor het op- en overslaan van diervoedermiddelen. Hiermee staan wij voor een hygiënische manier van werken bij diervoerders.